Retssagsbehandling

Netadvokaterne kan som alle andre blot konstatere, at retssager er en væsentlig del af konfliktløsning i et demokratisk samfund. Det er ikke ensbetydende, at retssager er nødvendige eller hensigtsmæssige at føre.

Netadvokaterne tror på, at den rigtige rådgivning oftest kan forhindre en konflikt eller bringe den hurtigere til afslutning.

Den kan være nødvendigt at stævne en modpart og finder Netadvokaterne, at søgsmålet er hensigtsmæssigt og har en god mulighed for et gunstigt udfald, assisterer vi gerne med udfærdigelse af de nødvendige processkrifter og førelsen af sagen i retten.

Bliver du eller din virksomhed stævnet af en modpart vil Netadvokaterne gøre alt for at hjælpe dig, men også give dig en gennemarbejdet vurdering af dine chancer i sagen.

Du skal altid huske på at undersøge, om du har en retshjælpsdækning (firma eller privat) eller om du evt. kunnet være dækket af reglerne for fri proces. Dette gælder både, om du er sagsøger eller sagsøgte.