Personaleforhold

Det er utroligt vigtigt i ansættelsesforhold fra start af at have en korrekt udfærdiget ansættelseskontrakt, men det er næsten vigtigere i en proces, hvor en person skal fyres eller bortvises, at dette gøres korrekt fra starten af, f.eks. med skriftlige advarsler.

Netadvokaterne kan hjælpe med rådgivningen om alt dette samt med udfærdigelse af ansættelsesaftaler og direktørkontrakter.

Rådgivningen sker til virksomhedens ledelse med udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov, hvor der inddrages både de menneskelige, personalejuridiske og forretningsmæssige forhold.