Kontrakts- og aftaleret

Hele vores handels- og produktionssystem er underlagt kontrakter og aftaler i alle sammenhænge – eller der netop mangler at være udfærdiget et tilfredsstillende aftalegrundlag, da parterne af forskellige grunde har undladt at have nogle aftaler på papir – hvilket typisk ender skidt.

Vi kan hjælpe dig med at sikre, at f.eks. dine salgs- og leveringsbetingelser er i orden, hvad enten de drejer sig om indkøb, produktion eller logistik.

Som praktiske eksempler kan nævnes leasingaftaler, huslejekontrakter, transportaftaler, IT-kontrakter, mv.

Når man har en aftale skal man sikre sig, at den er udfærdiget bedst muligt (for begge parter) og hvis man i et forretningsforhold ikke har en aftale, skal man blot håbe på, at man ikke løber ind i problemer.