Bestyrelsesarbejde

Netadvokaterne stiller med henblik på forretningsmæssigt indsigt og regnskabsforståelse i bred forstand ekspertise til rådighed for bestyrelser.

Med en advokat i bestyrelsen kan du sikre, at din virksomhed får hjælp til alene at tage kalkulerede risici og får hjælp til at nå sine strategiske forretningsmål. Det gode bestyrelsesmedlem er aktiv og engageret i virksomhedens vision, men skal også kunne stille de ubehagelige spørgsmål på de rigtige tidspunkter – og det kan og gør vi. For især små og mellemstore selskaber kan det være attraktivt at bruge virksomhedens advokat som bestyrelsesmedlem. Husadvokaten er i forvejen en betroet rådgiver, som kender virksomheden indgående og som der sparres jævnligt med.

En advokat, som på samme tid er bestyrelsesmedlem og advokat for virksomheden, kan derfor være en både god, billigere og driftssikker løsning for mange virksomheder. Advokaten vil via sin baggrund nemt kunne gennemskue, hvilke løsninger der er mulige – og lovlige.